Geboortezorg heeft vanaf 2023 integrale en monodisciplinaire bekostiging

Na 31 december 2022 is de integrale bekostiging van de geboortezorg geen experiment meer. De integrale bekostiging komt vanaf dan naast de bestaande monodisciplinaire bekostiging te staan. Hiermee sluit de minister een compromis. Dit meldt Skipr. 

Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) die gebruiken willen blijven maken van de integrale bekostiging, kunnen daarmee doorgaan. Monodisciplinair declareren blijft mogelijk voor zorgaanbieders die daar de voorkeur voor hebben. 

Meerjarencontracten IGO's

Kuipers is van mening dat de bekostiging van de geboortezorg beter kan. Daarom zet hij allereerst de integrale bekostiging naast de bestaande reguliere bekostiging. Dit doet hij om de IGO’s die hier tevreden mee zijn, de ruimte te geven om meerjarencontracten aan te gaan. Tegelijkertijd moeten de bijkomende administratieve lasten worden aangepakt. Kuipers wil met de IGO’s in gesprek om de problemen te bespreken en op te lossen

Doorontwikkeling monodisciplinaire bekostiging

Ook moet de monodisciplinaire bekostiging een doorontwikkeling ondergaan, zodat het passender wordt. Het lijkt er namelijk op dat iedereen vindt dat deze reguliere bekostigingswijze niet past bij integrale geboortezorg. Een van de manieren om het beter passend te maken, zijn cliëntprofielen. Daarmee krijgen zorgverleners een beter beeld van de client en de zorgvraag. Kuipers wil deze profielen eerst ontwikkelen, voordat ze aan de bekostiging worden geplakt.

Partijen in de geboortezorg hebben laten weten de acute geboortezorg als aparte bekostiging te willen zien. De minister schrijft dat hij het belangrijk vindt dat de acute verloskunde in samenhang wordt gezien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg. Daarom betrekt hij de acute verloskunde bij dat traject en start hij geen apart traject hiervoor op.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky