Normal_vrouw_oud_ouderen_bed_ziek235

Patiënten die in hun laatste levensfase zitten, zijn niet altijd tevreden over de zorg die zij in die periode ontvangen. Vooral in de communicatie en bij de behandelbeslissingen zou te weinig worden gekeken naar de wensen van de zieke. Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Patiënten en hun naasten werden daarin gevraagd naar hun ervaringen, zodat de palliatieve zorg verbeterd kan worden voor deze groep patiënten. Dit meldt Skipr.

De onderzoekers maken verschil tussen passende en niet-passende zorg. In de beschrijving is onder andere te lezen dat verpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen vooral passende zorg bieden. Dit is zorg die aansluit bij de wensen van de patiënt, waarbij aandacht is voor goede communicatie, het besluit om een behandeling voort te zetten of te staken en de locatie waar de zorg wordt verleend. Medisch specialisten worden juist genoemd als het gaat om het bieden van niet-passende zorg.

Vooral de communicatie is een punt van verbetering, bijvoorbeeld rondom behandelingsbeslissingen. Soms kan de start of het voortzettend van een behandeling hoop geven of het leven verlengen, maar dit zou ook valse verwachtingen, bijwerkingen en complicaties kunnen veroorzaken. “Een open gesprek tussen arts en patiënt over deze afweging moet voorkomen dat de patiënt niet-passende zorgt krijgt”, aldus de onderzoekers.

Voor kankerpatiënten zou de zorg in de laatste levensfase het beste zijn geregeld. “Het zou ook kunnen komen doordat kanker over algemeen een duidelijker ziektetraject kent, waarin het moment dat de laatste levensfase is aangebroken duidelijker gemarkeerd is”, zo is in het onderzoeksrapport te lezen. Kankerpatiënten en hun naasten ervaren over het algemeen dat de zorg passend is bij de wensen van de zieke.

Door: Redactie Nationale Zorggids