Normal_wouter-koolmees

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders. Dit melden Rijksoverheid en ANP.

Koolmees werkt de komende maanden verder aan de voorbereiding van een nieuw pensioenstelsel, in lijn met eerdere afspraken uit het regeerakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer staan tien punten om het stelsel robuuster en persoonlijker te maken. Eén van die punten is afschaffing van de doorsneesystematiek. Deze manier van verdeling van de pensioenpot tussen jong en oud is verouderd en past niet meer bij de moderne arbeidsmarkt, aldus Koolmees Door afschaffing wordt de verdeling tussen jong en oud transparanter en eerlijker. Er wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving en aan een evenwichtige overgangsregeling.

Onderzoek naar koppeling levensverwachting en AOW-leeftijd

Het kabinet laat onderzoek doen wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd als de levensverwachting op de lange termijn verder doorstijgt. Nu is de afspraak dat als de levensverwachting een jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt. Het Centraal Plan Bureau en het RIVM zijn gevraagd om varianten en alternatieven uit te werken.

Minister Koolmees wil ook zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Bepaalde sectoren kennen namelijk geen gezamenlijk pensioenfonds. Ook moeten ZZP’ers vrijwillig aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Bepaalde eementen van het pensioenstelsel blijven bestaan, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

ANBO noemt pensioenplannen teleurstellend

Seniorenorganisatie ANBO noemt de pensioenplannen teleurstellen. Koolmees schuift de hete aardappel van de te snel stijgende AOW-leeftijd door naar een onderzoek. “Als het kabinet echt iets had gewild, dan had hij hier toch een gebaar kunnen maken. Mijn indruk is dat de minister de druk op de polder groot wil houden”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO vind het onaanvaardbaar dat de minister pensioenen wil korten, zelfs als de dekkingsgraad boven de 100 procent uitkomt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids en ANP