Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Het toezicht op het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is verscherpt. Bij Laurentius zijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tekortkomingen in het thema goed bestuur. De raad van toezicht en de raad van bestuur bestaan op dit moment elk uit één persoon. Dat is een kwetsbare bestuurlijke situatie, aldus IGJ. 

De raad van bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis en is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De raad van toezicht houdt in de gaten of het bestuur zijn werk goed doet. Daarom is het belangrijk dat de raad van toezicht onafhankelijk is. Goed bestuur, goed toezicht en goede zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt de inspectie.

Echter, in het Laurentius Ziekenhuis gaat nu een en ander mis. Op 13 juli trad de raad van toezicht af en werd een tijdelijke voorzitter aangewezen, die op zoek gaat naar nieuwe leden. Het is onbekend hoe lang deze kwetsbare situatie zal voortduren en daarom houdt de inspectie het herstel van het bestuur nauwlettend in de gaten.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 5 augustus en duurt zes maanden. De raad van bestuur moet samen met de raad van toezicht een plan maken over hoe de voorwaarden voor goed bestuur worden hersteld. Dit plan moet uiterlijk 19 augustus zijn opgestuurd. Iedere twee maanden moet Laurentius rapporteren over de voortgang.

Door: Nationale Zorggids