Normal_stethoscoop_arts_dokter

Sinds 1 augustus krijgen inwoners van de regio Leiden nog meer de juiste zorg op de juiste plek, dankzij afspraken tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Dankzij deze afspraken is de eerste stap gezet om een deel van de basiszorg, die tot nu toe plaatsvond in het LUMC, naar Alrijne Ziekenhuis te verplaatsen. Hiermee krijgt het LUMC ruimte zich te focussen op hoog complexe patiëntenzorg, onderzoek en innovaties. Dit meldt LUMC. 

 

Hoe kunnen we de ziekenhuiszorg in de regio Leiden toekomstbestendig organiseren? Die vraag stond centraal in de gesprekken tussen het LUMC, het Alrijne Ziekenhuis en Zorg en Zekerheid. Met de afspraken, om een deel van de basiszorg te verplaatsen, nemen de drie partijen hun verantwoordelijkheid: in lijn met de landelijke afspraken tussen de koepels van ziekenhuizen, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, verschuift een deel van de ziekenhuiszorg naar de juiste plek.

Regiofunctie Alrijne

Yvonne Wilders, voorzitter Raad van Bestuur Alrijne Ziekenhuis, zegt in een reactie: "Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie, met vijf locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim. Door deze afspraken kunnen we de locaties van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio."

Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur LUMC, is blij met de gemaakte afspraken. "De juiste patiëntenzorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Door deze afspraken kunnen we allen een gerichte bijdrage leveren aan onze brede maatschappelijke zorgdoelstellingen. Het LUMC, als academische motor, concentreert zich hierin vooral op de hoogcomplexe patiëntenzorg en het vergroten van regionaal preventieonderzoek."

Noodzakelijke verandering

Ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is blij met overeenkomst met de ziekenhuizen. Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid: "Ziekenhuiszorg moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven. Daarvoor is verandering nodig in de manier waarop we samen de zorg organiseren. De nu gemaakte afspraken zijn volledig in lijn met deze noodzakelijke verandering. Eind 2018 maakten wij, samen met Zilveren Kruis, soortgelijke afspraken met het Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland. Nu volgen het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis. Wat ons betreft, wordt het een landelijke trend om de ziekenhuiszorg op deze manier toekomstbestendig te organiseren."

Door: Nationale Zorggids