'Geneesmiddelenontwikkeling is complex, daarom is samenwerken belangrijk'

Laten we sámen het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren, en vooral ook versnellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot lagere ontwikkelkosten. Dat meldt ANP Expert Support.

"Wij herkennen veel in het rapport over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling dat minister Kuipers (VWS) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde", aldus Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Geneesmiddelenontwikkeling is complex, kostbaar en risicovol. In een serie rapporten die het ministerie gisteren publiceerde, wordt het systeem van medicijnontwikkeling gedetailleerd in kaart gebracht. Daarin wordt gesteld dat de ontwikkeling van één geneesmiddel tussen de 2,4 en 3,2 miljard dollar kost. Dat komt overeen met eerdere rapporten waarop de geneesmiddelensector zich baseert, zoals dat van Gupta uit 2019.

Het nieuwe rapport van het ministerie omschrijft de dilemma’s van bedrijven goed. "We ontwikkelen nieuwe medicijnen en vaccins omdat daar wereldwijd veel behoefte aan is, maar dat heeft een prijs. Er is ons veel aan gelegen om het proces te versnellen, zodat we de innovaties sneller bij de patiënten kunnen brengen."

"We zijn blij dat de KNAW vorig jaar in een adviesrapport pleitte voor de inrichting van een nationaal kenniscentrum geneesmiddelen. Goed dat de minister daar werk van maakt. Op dit moment zijn wij met andere partijen bezig met de realisatie van dit initiatief."

Investeringen

Het nieuwe onderzoek maakt ook duidelijk dat voor de ontwikkeling van geneesmiddelen publieke en private investeringen nodig zijn. Vorig jaar is dit in detail uitgezocht voor 18 geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling ooit gestart is op de universiteit. Voor deze middelen is in totaal 670 miljoen dollar aan publiek geld gebruikt. Bedrijven moesten daarna nog 44,2 miljard investeren om de ontwikkeling van de geneesmiddelen te kunnen voltooien.

"We zien uit naar de dialoog met het ministerie en andere stakeholders over de toekomst, die onder meer helder moet maken aan welke geneesmiddelen er de grootste behoefte is. Voor ons is dit een zeer relevante discussie. Wij ontwikkelen geneesmiddelen zodat patiënten ze kunnen gebruiken. Dat is ons uiteindelijke doel. Als geneesmiddelen niet gebruikt worden, remt dat de mogelijkheid om nieuwe middelen te ontwikkelen. Dan komt alles tot stilstand. Die situatie zien we nu helaas bij de ontwikkeling van antibiotica."

Door: Nationale Zorggids