Werkend kankermedicijn niet in basispakket: slechte prijsonderbouwing

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn cilta-cel (Carvykti®) niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn kan het leven verlengen van mensen met de kwaadaardige beenmergziekte multipel myeloom. Maar de aangeleverde financiële analyse van de fabrikant is van onvoldoende kwaliteit. Hierdoor kan het Zorginstituut niet beoordelen wat een redelijke prijs voor het medicijn zou zijn. Het Zorginstituut betreurt dat het genoodzaakt is een negatief advies uit te brengen en roept de fabrikant van Carvykti op om alsnog betrouwbare gegevens aan te leveren. Dat meldt het Zorginstituut.

Het nieuwe medicijn Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) is een effectieve behandeling voor volwassen patiënten met de kwaadaardige beenmergziekte multipel myeloom, dat ook wel de ziekte van Kahler wordt genoemd. Het gaat om patiënten bij wie 3 eerdere behandelingen de ziekte niet (voldoende) hebben afgeremd. Door een behandeling met Carvykti leven deze patiënten langer dan met een andere behandeling. Het Zorginstituut schat in dat in Nederland 140 mensen per jaar voor behandeling met Carvykti in aanmerking komen. De fabrikant vraagt een prijs van 420.000 euro per patiënt. Bij vergoeding van het middel uit het basispakket van de zorgverzekering zouden de totale kosten oplopen tot meer dan 37 miljoen euro per jaar.

Onduidelijk of Carvykti de hoge prijs waard is

Het Zorginstituut kan niet beoordelen of Carvykti de hoge prijs waard is. Dat komt omdat de financiële analyse van de fabrikant onvoldoende inzicht geeft of de prijs in verhouding is tot wat Carvykti oplevert voor de patiënt en niet goed onderbouwd is. Betrouwbare gegevens zijn noodzakelijk om te berekenen wat een redelijke prijs zou zijn en te adviseren of er eventueel prijsonderhandelingen met de fabrikant nodig zijn. Als zorg uit het basispakket vergoed wordt voor een te hoge prijs, gaat dat ten koste van andere goede zorg. Het Zorginstituut kan in dit geval de minister dus niet anders adviseren dan Carvykti niet te vergoeden uit het basispakket.

Oproep aan fabrikant

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, betreurt dat Carvykti nog niet beschikbaar komt voor patiënten met multipel myeloom: “Medicijnen die goed werken bij ernstige ziektes, wil je opnemen in het basispakket. Maar dat kan alleen tegen een redelijke prijs. Niet alleen om de zorg toegankelijk te houden voor mensen met multipel myeloom, maar ook voor alle andere patiënten die recht hebben op passende zorg. Ik kan me heel goed voorstellen dat het resultaat van onze beoordeling teleurstellend is voor patiënten en behandelaren. Daarom roepen wij de fabrikant op om de financiële analyse aan te passen en beter te onderbouwen.”

Door: Nationale Zorggids