Normal_resistentiemeting_antibiotica

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor. In 2010 kreeg gemiddeld negentien procent van de patiënten een of meerdere antibioticakuren en in 2012 was dit vijftien procent. Dat meldt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op basis van eigen onderzoek.

Het IVM vindt het een zeer positieve ontwikkeling dat huisartsen terughoudender zijn met het voorschrijven van antibiotica, omdat dat helpt bij het voorkomen van resistentie. Antibioticaresistentie is een grote zorg. 'Momenteel sterven in Europa 25.000 mensen per jaar aan bacteriële infecties omdat ze niet meer te behandelen zijn', licht Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM toe. 'Bovendien zullen longontsteking en bloedvergiftiging op den duur onbehandelbaar worden als we in de veesector en gezondheidszorg te veel antibiotica blijven gebruiken. Dikke pluim dus voor alle huisartsen die het voortouw nemen en voor hun patiënten minder vaak een antibioticakuur op het recept zetten.'

In de media is de laatste jaren veel aandacht geweest voor het gebruik van antibiotica en resistentie. Het IVM stelde de problematiek rondom antibioticaresistentie al eerder aan de kaak samen met de Consumentenbond, Wemos en Natuur & Milieu. In een brief aan de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie schreven de organisaties dat huisartsen en specialisten terughoudender moesten zijn met het voorschrijven van antibiotica.

© Nationale Zorggids