Normal_zorggroep_alliade_logo

Het verscherpte toezicht op Zorggroep Alliade is opgeheven. Zes maanden geleden stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de zorginstelling onder verscherpt toezicht om een integere en beheerste bedrijfsvoering af te dwingen. Alliade is nu op de goede weg: het werkt aan bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn voor het leveren van goede zorg. Het vertrouwen van de inspectie in het lerend vermogen en de verbeterkracht van de organisatie is hersteld. Dit meldt IGJ. 

Enkele tijd geleden deed de inspectie samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar ‘goed bestuur’ bij Alliade, na informatie te hebben ontvangen over mogelijke belangenverstrengeling. Daarbij heeft de inspectie gekeken of het belang van de kwaliteit en continuiteit van zorg voor clienten steeds voorop heeft gestaan. Uit dit onderzoek bleek dat Alliade niet altijd vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft gehandeld. Daar komt bij dat er inderdaad sprake was van belangenverstrengeling en stond de raad van toezicht te veel op afstand.

De zorgorganisatie heeft de afgelopen zes maanden veel goede stappen gezet, zegt IGJ. Het intern toezicht is versterkt, de raad van toezicht ziet rechtstreeks toe op de dochterondernemingen en is meer betrokken bij besluitvorming binnen Alliade. Diverse maatregelen hebben ertoe geleid dat de organisatie voldoet aan de Governancecode Zorg om elke vorm of schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. 

Door: Nationale Zorggids