Normal_arts_medisch_professional

Het aantal artsen dat zich specialiseert in de ouderengeneeskunde is het afgelopen jaar toegenomen met 7 procent tot 151. Ondanks deze toename, blijft er een groot tekort bestaan aan specialisten ouderengeneeskunde. AIOS en adviseur Bas ter Brugge bij Zorg en Behandeling voor Ouderen (ZBVO)  stelt voor om het eens om te draaien: nog steeds worden ruim honderd opleidingsplekken per jaar niet gevuld. Hij pleit er dan ook voor om geneeskundestudenten zes weken van hun zesjarige opleiding te laten ruiken aan de ouderengeneeskunde en misschien raken ze overtuigd van het specialisme van de toekomst. Dit meldt ANP Expert Support. 

Met het oog op de aankomende dubbele vergrijzing, meer mensen worden ouder én de gemiddelde leeftijd neemt toe, zal het aantal verpleeghuiszorg-behoeftige ouderen met dementie, meerdere lichamelijke ziektes of een revalidatietraject fors toenemen. Het is nu al lastig voor zorgorganisaties om de medische zorg te garanderen en de specialisten ouderengeneeskunde die er zijn, raken overspannen over wisselen vaak van werkplek.

Niet gezien

Op het moment dat veel artsen afstuderen, is het specialisme ouderengeneeskunde voor heen een black box. Een kleine minderheid heeft een coschap gelopen in de ouderengeneeskunde, omdat dit bij veel universiteiten geen verplicht coschap is, En hiervoor geldt ook: onbekend maakt onbemind.

Maak coschap ouderengeneeskunde verplicht onderdeel

Gelukkig biedt het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020, het kader om de geneeskunde-opleiding in te richten, een aanknopingspunt. “Er wordt expliciet genoemd dat de afgestudeerde arts een medisch consult moet beheersen in, onder andere, de ouderengeneeskunde. Gezien het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, de onbekendheid van het vak en de groeiende zorgvraag onder ouderen is dit het uitgelezen moment om een verplichte coschap ouderengeneeskunde te introduceren in de opleiding.”

Er zijn steeds meer zorgorganisaties die coschappen en opleidingsplaatsen faciliteren, waaronder ZBVO. “Laat daarom geneeskundestudenten zes weken van hun zesjarige opleiding ruiken aan de ouderengeneeskunde en misschien raken ze overtuigd van het specialisme van de toekomst”, aldus Ter Brugge.

Door: Nationale Zorggids