Fysiotherapie, fysiotherapeut

DEN HAAG - Uit het rapport 'Alarmfase rood: fysiotherapie in nood', uitgevoerd door comité Zorg Geen Markt en actiecomité Fysiotherapie in Nood, komt naar voren dat bijna alle (97 procent) fysiotherapeuten vinden dat zij teveel verslag moeten leggen van hun werkzaamheden. Dat staat te lezen op de website van de SP.

Met name de macht van de zorgverzekeraars wordt daarbij genoemd. Zo zijn er ruim 1.000 verschillende gehanteerde tarieven. Van de 2.100 ondervraagde fysiotherapeuten kan slechts 11 procent zich vinden in de invoering van de marktwerking in de zorg. 

Daarnaast vrezen veel fysiotherapeuten voor de toegankelijkheid van hun sector. Inmiddels wordt het overgrote deel van de fysiotherapie niet meer door de basisverzekering vergoed. Van de ondervraagden geeft zelfs een klein deel (10 procent) aan dat patiënten met chronische aandoeningen geen aanvullend pakket krijgen, waardoor noodzakelijke zorg voor deze groep onvergoed blijft. 

"Dit rapport laat zien dat er een fundamentele fout zit in het huidige stelsel, namelijk concurrentie. Daardoor ontstaat er een systeem van wantrouwen en controlegekte", aldus Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP. Hij vindt het dan ook hoog tijd dat het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie stelling neemt tegen de marktwerking en de macht van de verzekeraars.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem