Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vandaag gestart met een onderzoek naar de administratie van ggz-instelling Altrecht in Den Dolder. Het onderzoek is ingesteld na aanwijzingen dat de instelling mogelijk foutieve of onterechte declaraties heeft verstuurd. Dat meldt de NZa.

De NZa bekijkt de administratie van Altrecht om te controleren of de aanwijzingen voor het onterecht declareren kloppen. De zorg aan patiënten kan tijdens het onderzoek gewoon doorgaan.

Als toezichthouder kan de NZa in de zorg onderzoek doen naar zorgaanbieders om na te gaan of zij de juiste tarieven en prestaties in rekening brengen bij zorgverzekeraars. Wanneer er door een zorgaanbieder te veel wordt gedeclareerd kan de NZa ingrijpen door bijvoorbeeld een last onder dwangsom of door het opleggen van een boete.

De ggz staat onder verscherpt toezicht van de NZa, waardoor er extra aandacht wordt besteed aan correct declareren. Al dan niet bewust te veel declareren leidt tot hogere zorgkosten, die uiteindelijk worden doorberekend aan de de consument in de premie voor de zorgverzekering.

© Nationale Zorggids