Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Er komt een samenwerking tussen zorgkantoren en cliëntondersteuners zoals MEE en Zorgbelang. De ondersteuning die geboden wordt zou op deze manier aansluiten bij de behoeften van cliënten die langdurig zorg nodig hebben. De komende twee jaar wordt het plan uitgevoerd dat beide partijen hebben opgesteld.

In dit plan is aandacht voor een aantal zaken. Zo moet cliëntondersteuning meer bekendheid krijgen en moet het ook makkelijker te vinden zijn. Ook is er aandacht voor de kwaliteit en doelmatigheid en de samenwerking zelf. Nu werken de partijen nog los van elkaar, wat er voor zorgt dat kwaliteitsprocessen niet uniform worden uitgevoerd. Er zal onafhankelijke cliëntondersteuning plaatsvinden die volgens afspraken dezelfde kwaliteit, beoordeling en meting hebben. Ook wordt de administratieve last zo laag mogelijk gehouden.

Rol voor de VNG

Een extern onderzoek zal leiden tot een campagne om meer bekendheid en vindbaarheid te genereren voor cliëntondersteuners. In verband met de cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afstemmen hoe dit precies moet. De Wmo wordt vanuit de gemeenten geregeld.

Regie voor cliënt

Cliëntondersteuning is voor mensen die gebruikmaken van langdurige zorg, die soms voor lastige keuzes komen te staan. Zij kunnen via Mee, Zorgbelang en andere partijen informatie krijgen om een zo goed mogelijke keuze te maken. “Door cliëntondersteuning wordt de eigen regie van cliënten versterkt en dat vinden zorgkantoren erg belangrijk”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

Door: Nationale Zorggids