Normal_geld_briefgeld_munten

Zorgverzekeraar CZ heeft in 2018 de premieomzet zien stijgen naar 10.030 miljoen euro. Deze stijging is veroorzaakt door een toename van het aantal verzekerden en een hogere premie als gevolg van de stijgende zorgkosten. Het bedrijfsresultaat over 2018 komt uit op 140 miljoen euro. In 2017 boekte CZ nog een negatief resultaat van 140 miljoen euro. Dit meldt CZ. 

Het verzekeringsresultaat van de basisverzekering bedraagt 123 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door zorgkosten die minder hard zijn gestegen dan ingeschat over zowel het lopende jaar (90 miljoen euro) als oude jaren (114 miljoen euro). Dit is mede bereikt door de inspanningen in het zorgveld op het gebied van inkoop en innovatie, aldus CZ.

Op de aanvullende verzekeringen is in 2018 een positief resultaat behaald van 32 miljoen euro (2017: 0). Ook hier spelen lager uitvallende zorgkosten over het lopende jaar (23 miljoen euro) en oude jaren (9 miljoen euro) een grote rol. Hiermee kon 80 miljoen euro gereserveerd worden uit de overreserves om de premie van 2019 opnieuw onder de kostprijs aan te bieden.

Solvabiliteit ook gestegen

CZ groep heeft geen winstoogmerk en kan geen winsten uitkeren. Het resultaat over 2018 wordt daarom toegevoegd aan de reserves ter dekking van stabiele en concurrerende premies in de komende jaren. De solvabiliteit van CZ groep stijgt als gevolg van het positieve resultaat van 149 procent naar 157 procent in 2018. "CZ is daarmee een solide bedrijf dat een zo stabiel mogelijke premie nastreeft", aldus de verzekeraar.

Door: Nationale Zorggids