Tandartsen blij dat zorgverzekeraars informeren over gratis mondzorg kinderen

Zorgverzekeraars gaan hun verzekerden met kinderen die niet naar de tandarts gaan voortaan gerichter informeren. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland maakte dat bekend nadat de Autoriteit Persoonsgegevens haar heeft laten weten dat zorgverzekeraars dat inderdaad is toegestaan. De beroepsvereniging van tandartsen KNMT is blij met de stap van de zorgverzekeraars. Dit meldt de KNMT.

KNMT-voorzitter Wolter Brands: "Wij geloven dat het gericht aanschrijven van ouders een substantiële bijdrage zal leveren aan een hogere opkomst bij de tandarts, en daarmee betere kindergebitten. Nu komt maar liefst een op de vijf kinderen niet op controle, en in sommige steden en regio's is de opkomst nog lager. Eerdere pilots hebben uitgewezen dat het informeren van ouders werkt. In het bijzonder hopen we dat kinderen in achterstandssituaties beter bereikt worden met de boodschap dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij deze groep kinderen zien we vaker dan bij kinderen uit kansrijkere gezinnen dat ze niet regelmatig bij de tandarts komen, wat tot onnodige gebitsproblemen kan leiden."

AP staat informeren ouders over mondzorg toe

Zorgverzekeraars hebben de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in september vorig jaar gevraagd welke ruimte er binnen wet- en regelgeving bestaat om verzekerden persoonlijk te informeren over de vergoeding van mondzorg. Deze vraag was gerezen nadat enkele verzekeraars ouders van kinderen die niet naar de tandarts of mondhygiënist waren geweest, hadden aangeschreven.

De AP heeft nu laten weten dat zorgverzekeraars hun verzekerden mogen aanschrijven als er serieus aanleiding is om te veronderstellen dat veel verzekerden niet goed bekend zijn met de inhoud van hun zorgverzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat zij niet weten dat de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket. Het gebruik van declaratie- en persoonsgegevens voor andere doelen — zoals voorlichting van verzekerden en direct marketing — is niet toegestaan.

Mondzorg tot 18 jaar gratis

Volgens ZN hebben verschillende zorgverzekeraars hun verzekerden in breder kader al eerder geïnformeerd over de vergoeding van mondzorg vanuit het basispakket. Op basis van de ruimte die de AP nu geeft, kunnen zorgverzekeraars verzekerden met kinderen die niet naar de tandarts of mondhygiënist, nog gerichter gaan informeren.