Normal_maxima_rvd__martijn_beekman

Koningin Máxima en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, brengen woensdag 9 februari een werkbezoek aan de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag voor de aanpak van problematische schulden onder jongeren. De focus ligt op de methode van de Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF), één van de schuldhulpmethoden die via SchuldenlabNL landelijk wordt opgeschaald. Dit meldt het Koninklijk Huis. 

Ruim 22.000 huishoudens in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar stonden in maart 2020 geregistreerd met problematische schulden. ER zijn signalen dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden of zelfs problematische schulden veel groter is, onder meer als gevolg van de coronacrisis. Jongeren hebben onder meer schulden bij banken, DUO, mobiele providers en de zorgverzekering. 

Jongerenperspectiefaanpak

Om jongeren zonder inkomen en problematische schulden te helpen, heeft het actieplatform Schuldenlab070 van de gemeente Den Haag in 2016 de jongerenperspectiefaanpak ontwikkeld. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de stichting JPF. Het doel is om jongeren tussen de achttien en zeventwintig jaar schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer ruimte krijgen voor hun ontwikkeling. Afhankelijk van de individuele situatie saneert het JPF de schulden en begeleidt hen naar werk of een opleiding. Daarnaast doen zij allemaal als tegenprestatie een maatschappelijke stage.

Ervaringen met problematische schulden

Koningin Máxima en minister Schouten spreken met jongeren over hun ervaringen met problematische schulden. Ook spreken zij met hulpverleners en bestuurders over wat er nodig is om andere gemeenten te interesseren voor de jongerenperspectiefaanpak. Naast Den Haag werken onder meer de gemeenten Almere, Eindhoven en Emmen met het JPF.

Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland

Eind 2020 bekrachtigden tientallen gemeenten en organisaties, waaronder zorgverzekeraars, het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze spraken ermee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpak te gebruiken, waardoor mensen hun schulden sneller afbetalen en gemeenten meer mensen met schulden kunnen helpen.

Door: Nationale Zorggids
Beeld: 
© RVD - Martijn Beekman