VGZ informeert klanten van Penders/OIM Voetzorg over faillissement

Penders/OIM Voetzorg (onderdeel van Feeture Voetzorg) is failliet verklaard. Zorgverzekeraar VGZ is hiervan op de hoogte gesteld en informeert verzekerden en klanten van de leverancier van orthopedische schoenen snel over het faillissement en wat dat voor hen betekent. Dit meldt VGZ. 

VGZ heeft samen met andere zorgverzekeraars geprobeerd om tot goede afspraken te komen over financiële ondersteuning van Penders/OIM Voetzorg en de continuïteit van zorg voor zijn klanten, maar dat is niet gelukt.

Een eventuele doorstart wort momenteel onderzocht.

Door: Nationale Zorggids