DSW-topman: ‘Transformatie zorg moet juist in de regio plaatsvinden’

Uit onderzoek van de Erasmus School of Health & Policy blijkt dat de regio als plek voor zorg nog onderontwikkeld is. De transformatie van de regio als sturend orgaan bevindt zich nog in de experimentele fase, zeggen onderzoekers. Maar volgens DSW-topman Aad de Groot gaan ze hier voorbij aan het feit dat er al een afgebakende regio is op zorgkantoorniveau, namelijk in de regio Westland Schieland Delfland. Er is veel onderling vertrouwen en het zorgkantoor dient als sturend orgaan. De samenwerking is geborgd en regionale partijen bieden passende en kwalitatief hoge zorg. De Groot stelt dat de regio verder ontwikkelt als er sprake is van vertrouwen. Dit meldt DSW.

Alle zorgpartijen werken in de regio Westland Schieland Delfland samen met DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW. Gezamenlijk richten ze de zorg ander in met domeinoverstijgende focus op vraag en ondersteuning op de lange termijn en door te kijken naar de leefomgeving van de inwoner.

Regionaal Integraal Gezondheids Akkoord

Aad de Groot is geen voorstander van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat de nadruk legt op bestaande structuren. “Wij hebben ons gedachtegoed vertaald naar een Regionaal Integraal Gezondheids Akkoord.”, legt hij uit. Een initiatief van veertig organisaties dat mensen zo gezond, prettig en betekenisvol wil laten leven. Hier zijn DSW en het zorgkantoor bij aangesloten, maar ook gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen, woningcorporaties, scholen en welzijnsorganisaties.

Gezond en Wel Thuis

In het regionaal gezondheidsakkoord is afgebakend wat onder de regio valt en wat de lijnen daarin zijn, ook qua financiering. “En dat voor de lange termijn. Het resultaat is een domeinoverstijgende aanpak met vijf inhoudelijke programmalijnen: ouderen, gezond leven, inwoners in een kwetsbare situatie, digitale transformatie in de regio en acute zorg”, aldus De Groot, die stelt dat juist in de regio iedereen elkaar goed kent en er vertrouwen is. Inmiddels is er een nieuwe vorm van ouderenzorg gevonden die tussen thuis en het verpleeghuis zit: Gezond en Wel Thuis. Op een paar plekken in de regio is deze tussenvorm al gerealiseerd.

Door: Nationale Zorggids