Ziekenhuisbed frame

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes wil dit jaar nog 6 miljoen euro sparen. Daarvoor hebben ze een omvangrijk pakket maatregelen opgesteld. Van de 700 bedden zullen er 125 verdwijnen. Dit meldt de Provinciaal Zeeuwse Courant. 

Door de hoeveelheid bedden te verminderen met 125 hoopt het ADRZ een miljoen euro te bezuinigen. Waar de bedden gaan verdwijnen, in de locatie Goes of Vlissingen, is nog niet bekend. Ook zijn de afdelingen en de personele consequenties nog onderwerp van studie. 
 
Het ADRZ wil met de maatregelen gunstige cijfers schrijven die investeerders aan moeten trekken. Het ADRZ heeft ambitieuze plannen, maar heeft investeerders nodig om die te realiseren. Zo willen ze in de Mortiere beginnen aan een nieuwbouwproject, willen ze een nieuw patiëntenregistratiesysteem en nieuwe medische apparatuur. Daarnaast zijn ze bezig aan de realisatie van het Lange Termijn Huisvestingsplan in Goes; een nieuw Geboortecentrum en een nieuw OK-complex zijn hier onderdeel van. 
 
Het ADRZ hoopt door middel van de maatregelen een positief resultaat van 2,3 miljoen in 2014 weg te schrijven. Het jaar daarop moet dit bedrag oplopen tot 5 miljoen. 
 
© Nationale Zorggids