Normal_logo_logo_st._jansdal

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk. Doordat de locatie Lelystad wordt overgenomen, blijft er zorgaanbod in de regio Lelystad. Vanwege de noodsituatie die ontstond door het faillissement, gaf de ACM eerder al toestemming om de overname tot stand te brengen, onder voorbehoud van een definitief besluit. Dit meldt ACM. 

Risico's voor aantal patiëntengroepen

De ACM heeft in de beoordeling van deze overname voor het eerst onderzoek gedaan naar de gevolgen voor patiëntengroepen op grond van de nieuwe werkwijze van de ACM bij zorgfusies. De ACM zag dat voor een aantal patiëntengroepen risico’s ontstaan voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De ACM heeft na onderzoek echter vastgesteld dat er ook zónder deze overname een kleiner ziekenhuis in Lelystad zou overblijven.

Omliggende ziekenhuizen verwachten bovendien geen negatieve gevolgen voor de zorg van deze overname. Daarnaast geven zorgverzekeraars aan dat hun inkooppositie na de overname niet verslechtert. De gevolgen van de overname voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zijn daardoor volgens de ACM beperkt.                 

Fusiecontrole ACM

De ACM levert met de beoordeling van fusies en overnames in de zorg een bijdrage aan het betaalbaar houden, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van de fusies en overnames om de gevolgen voor patiënten en verzekerden. Wanneer patiënten en zorgverzekeraars opties hebben, draagt dat bij aan lagere prijzen, een hogere kwaliteit en meer innovatie.

Door: Nationale Zorggids