Normal_bouwvakkers

Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden, maar slechts een op de vijf bedrijfsartsen doet dit ook. De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gaan artsen aanpakken die geen melding maken van door werk veroorzaakte ziekten. Dat meldt het journalistieke platform Altijd Wat Monitor van de NCRV.

Beroepsziekten zijn ziekten die grotendeels worden veroorzaakt door werk. Uit cijfers van het Nederlands Centrum van Beroepsziekten (NCvB) blijkt dat maar een fractie van de bedrijfsartsen zich houdt aan de meldplicht. Uit een proef, waarbij bedrijfsartsen worden begeleid in hun meldgedrag, concludeert het NCvB dat het aantal meldingen van beroepsziekten zeven keer hoger zou moeten zijn dan nu het geval is. In 2012 werden niet meer dan 6.451 beroepsziekten gemeld door bedrijfsartsen.

In een reactie laat de Inspectie SZW weten dat een bedrijfsarts, die niet of te weinig meldt, daarop zal worden aangesproken. 'Zo’n arts krijgt op basis van zijn registratie als bedrijfsarts een aanmaning dat hij beroepsziekten moet signaleren, melden en voorkomen. Deze artsen worden de komende jaren gevolgd in het melden.'

De cijfers over beroepsziekten worden gebruikt om inzicht te krijgen in risicogroepen en vormen de basis voor beleid en preventieve activiteiten. De gebrekkige registratie is voor zowel de Inspectie SZW als de IGZ aanleiding om bedrijfsartsen aan te spreken op hun wettelijke meldplicht. Om inzichtelijk te maken waarom en hoeveel bedrijfsartsen niet melden, zijn de inspecties een onderzoek gestart. Alle bedrijfsartsen moeten verplicht een enquête invullen waarin naar het meldings- en preventiegedrag gevraagd wordt.

De meldplicht werd in 1999 ingesteld voor bedrijfsartsen. Het is de eerste keer dat de inspecties de bedrijfsartsen aanspreken op hun gebrekkige meldingsactiviteit. De resultaten van de enquête van IGZ en de Inspectie SZW zullen in juni 2014 bekend worden gemaakt.

© Nationale Zorggids