Normal_digitaal

Het uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebeurt tot nu toe in beperkte mate. Volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) zijn patiënten en zorgverleners overwegend positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling, maar is nog niet aan alle patiënten gevraagd om toestemming om hun medische gegevens in het LSP te mogen gebruiken. Dat meldt het NIVEL.

Op verzoek van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft het NIVEL onderzoek gedaan naar de opvattingen over en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling. Het uitwisselen van gegevens via het LSP maakt het mogelijk om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te vergroten en de patiëntveiligheid te verbeteren, zo stelt het NIVEL. Dit is echter alleen mogelijk na expliciete toestemming van de patiënt. Sinds 2012 heeft ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking hiervoor toestemming gegeven.

Uit een peiling onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL blijkt dat aan een derde van de panelleden om toestemming is gevraagd voor elektronische gegevensuitwisseling. Van hen heeft 80 procent toestemming gegeven en negen procent gaat het mogelijk nog doen. Elf procent is niet van plan toestemming te geven, vooral vanwege twijfels over de privacy of omdat zij het (nog) niet nodig vinden. Van de mensen die nog niet om toestemming zijn gevraagd zegt minimaal driekwart eveneens toestemming te zullen geven. Aan mensen met verschillende chronische aandoeningen is vaker om toestemming gevraagd.

© Nationale Zorggids