Logo_fbz

Werknemersorganisatie FBZ heeft www.fbz.nl online gezet. De website informeert over actuele zaken die verband houden met de werknemersbelangen van zorgprofessionals die in dienstverband werken in de zorginstellingen. Dat kunnen de ontwikkelingen zijn op het gebied van de collectieve arbeidsvoorwaarden die geregeld worden in cao’s, maar ook onderwerpen als functiewaardering of pensioen. Dat meldt FBZ.

Net als in 2014 zijn ook in het nieuwe jaar de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar voor de werknemersachterban van FBZ. Reorganiserende en fuserende organisaties zijn aan de orde van de dag en ook faillissementen zijn inmiddels geen uitzondering meer. Deze ontwikkelingen zorgen voor veel vragen van de werkvloer. De site voorziet de FBZ-leden en andere geïnteresseerden van actuele informatie. Zo wordt bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag wat te doen bij dreigend baanverlies, maar ook wat er van de leden wordt verwacht bij ledenraadplegingen rondom cao’s en sociaal plannen. Het onderdeel ‘Mijn vragen’ bevat een zeer uitgebreid overzicht met antwoorden op veelgestelde inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld proeftijd, functiewaardering of reorganisatie.

De federatie FBZ behartigt namens de aangesloten beroepsorganisaties de werknemersbelangen van 28.000 zorgprofessionals, waaronder artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. Zo onderhandelt FBZ over collectieve arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels in de zorg. Bijvoorbeeld de Cao VVT, Cao Gehandicaptenzorg, Cao GGZ en de Cao Ziekenhuizen. FBZ werkt daarbij samen met de andere vakbonden in de zorg.

© Nationale Zorggids