Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Huisartsen zien een forse toename van mensen met psychische klachten in hun praktijk sinds de invoering van de basis geestelijke gezondheidszorg (basis-ggz). Veel van deze patiënten worden in de huisartsenpraktijk geholpen door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Dat meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Sinds de invoering van de basis-ggz in januari 2014 is het aantal psychische en sociale hulpvragen in de huisartsenpraktijk zichtbaar toegenomen. Het aantal patiënten dat de huisarts raadpleegde vanwege psychische problemen nam in de eerste helft van 2014 toe met vijftien procent in vergelijking met de eerste helft van 2013. Dat blijkt uit gegevens van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Sinds de invoering van de basis-ggz worden mensen met psychische problemen zoals stress, nervositeit of relatieproblemen niet meer doorverwezen naar de ggz. Zij vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Een behandeling binnen de basis-ggz of specialistische ggz is voorbehouden aan mensen met een psychiatrische stoornis, zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis.

Volgens NIVEL-onderzoeker Peter Verhaak heeft de invoering van de basis-ggz geleid tot een toenemende vraag aan psychische hulp bij de huisartsen, die dit proberen op te vangen met de inzet van een POH-GGZ. 'Over die inzet weten we uit incidentele onderzoeken dat deze praktijkondersteuners door de meeste patiënten positief gewaardeerd worden. Maar er is nog geen systematisch onderzoek naar de effectiviteit van hun hulp gedaan, vergeleken met bijvoorbeeld de hulp van een huisarts of een eerstelijnspsycholoog.'

© Nationale Zorggids