Logo_image006
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft het Kwaliteitsregister Psychotherapie opgericht. Met dit register stelt de NVP een hogere norm voor psychotherapeutisch handelen en legt vast wie daaraan voldoet. Het register is geopend vanaf 1 mei 2015. Dit meldt NVP.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een antwoord op diverse politieke ontwikkelingen en ligt in de lijn van het voornemen van minister Schippers om hogere eisen te stellen voor herregistratie van de BIG-beroepen. 

Met het kwaliteitsregister bepalen we als beroepsgroep zelf wat kwalitatief goede psychotherapie is. Een registratie in het wettelijke BIG-register geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het Kwaliteitsregister Psychotherapie geeft aan dat een psychotherapeut bekwaam is om het beroep uit te oefenen. Met de komst van het register is de psychotherapeut goed voorbereid op de toekomst.
 
Het kwaliteitsregister is bedoeld voor aanbieders van psychotherapie die zich als zodanig willen profileren en willen laten zien dat zij voldoen aan de hogere eisen van deskundigheidsbevordering, werkervaring en intercollegiale toetsing. Zo wordt ook voor cliënten de kwaliteit, opleiding en deskundigheid van de psychotherapeut zichtbaar.
 
© Nationale Zorggids