Normal_edith_schippers_1__2_

Minister Schippers van Volksgezondheid krijgt vandaag, tijdens de Week van de Euthanasie, de Paul van Eerde-Award uitgereikt. Met de Award dankt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de minister vanwege haar inzet om duidelijkheid te scheppen over de status van de schriftelijke wilsverklaring. Zij publiceerde in 2015 de 'handreiking schriftelijk euthanasieverzoek' voor artsen en patiënten. Dit meldt NVVE.

Veel mensen willen hun arts om euthanasie verzoeken als zij ernstig gaan lijden aan dementie. In 2016 zijn bij de NVVE (167.000 leden) 228 hulpvragen binnengekomen van leden die vragen hebben over hun levenseinde nu een diagnose van dementie is gesteld. Op de NVVE-spreekuren is de meest gestelde vraag van leden wat zij moeten doen als zij de diagnose dementie krijgen en het einde van de ziekte niet mee willen maken.

Euthanasie bij dementie is mogelijk volgens de euthanasiewet, ook bij dementie in een laat stadium. Waren er in 2009 nog maar 12 meldingen van euthanasie bij dementie, in 2015 waren dat er 109. Dit ging steeds om mensen die hun euthanasieverzoek nog mondeling konden herhalen. Als mensen dit niet meer kunnen, bijvoorbeeld vanwege de dementie, is er de mogelijkheid dat het schriftelijke verzoek het mondelinge verzoek vervangt. In de 15 jaar dat de euthanasiewet geldt is in totaal vijf keer euthanasie toegepast bij iemand die zijn verzoek niet meer kon herhalen. Drie keer gebeurde dat in 2016. Eén van deze uitvoeringen is als onzorgvuldig beoordeeld door de toetsingscommissie die toeziet op het correct toepassen van de wet.

Sinds 2010 reikt de NVVE de Paul van Eerde-Award uit aan personen die veel hebben betekend voor het onderwerp levenseinde en dementie. Paul van Eerde stierf in 2006 door zelf verzamelde dodelijke medicijnen in te nemen. Hij wilde het verloop van Alzheimer die bij hem was geconstateerd niet afwachten en zijn arts wilde geen euthanasie geven.

Door: Redactie Nationale Zorggids