Normal_geld3442

Inwoners van Den Bosch die een mantelzorgboete opgelegd krijgen, kunnen daarvoor gecompenseerd worden door de gemeente. Zo’n boete wordt opgelegd wanneer zorgverleners of zorgontvangers om medische redenen samen gaan worden, en daardoor minder recht op een bijstandsuitkering of AOW hebben. Het is de eerste gemeente die haar inwoners ondersteunt bij de boete die door velen als onrechtvaardig wordt gezien. Dit meldt Skipr. 

Gemeente Den Bosch is met de compensatie aan het onderzoeken wat het binnen de wet kan doen voor de inwoners. “We zien wel waar het schip strandt”, zegt wethouder Huib van Olden. “Mantelzorgers zijn in onze ogen van onschatbare waarde. Het kan niet zo zijn dat zij financiële problemen krijgen omdat ze mantelzorg geven.” De CDA-wethouder hoopt de discussie rondom de mantelzorgboete weer op te starten. Zijn hoop is dat het volgende kabinet gaat werken aan een structurele oplossing waardoor mantelzorgers niet meer financieel gestraft worden voor hun diensten.

De boete komt vanuit het demissionair kabinet, dat de wet aannam die er voor zorgt dat mantelzorgers minder geld krijgen als zij in één huis gaan wonen met de persoon voor wie zij zorgen. Volgens voorstanders van de wet maken zij minder kosten door samen te wonen, waardoor zij ook minder geld nodig hebben vanuit de bijstandswet of AOW. De mantelzorgboete is gebaseerd op de kostendelersnorm die geldt voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Mensen die samen wonen om zorg te kunnen verlenen aan de ander, vallen ook onder deze regeling die op 1 januari 2015 in ging.

Door: Redactie Nationale Zorggids