Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

Vorige week hebben 122 FNV-leden, bijgestaan door FNV, gelijk gekregen van het Gerechtshof in Leeuwarden: Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) moet 1,2 miljoen euro transitievergoeding betalen aan 122 oud-medewerkers. Dit is precies het bedrag dat de FNV eerder berekend had. De zorginstelling kondigde begin 2016 aan te stoppen met het bieden van hulp in de huishouding. ZONL noemde de (te) lage tarieven van de gemeenten als argument. Voor ruim tweehonderd medewerkers werd vervolgens ontslag aangevraagd door de Zorggroep. Dat meldt FNV. 

Sinds 1 juli 2016 geldt dat werkgevers die hun werknemers ontslaan, de transitievergoeding moeten betalen. ZONL beweerde dat geen vergoeding verschuldigd was; er was sprake van overgang van onderneming, omdat de nieuwe zorgaanbieder na 1 januari 2017 het personeel in dienst nam.

FNV was echter van mening dat de vraag of sprake was van overgang van onderneming niet relevant is, omdat er in de toepasselijke CAO was geregeld dat na opzegging een transitievergoeding moest worden betaald. Omdat ZONL heeft opgezegd, hadden de werknemers recht op transitievergoeding. De bedragen voor de ex-werknemers van ZONL variëren van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Hierin heeft de FNV vandaag volledig gelijk gekregen. ZONL moet de vergoedingen nu alsnog per direct betalen.

ZONL is de grootste aanbieder van zorg in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Begin 2016 gaf ZONL aan te stoppen met de huishoudelijke verzorging. Tarieven waren volgens ZONL onvoldoende om de huishoudelijke verzorging rendabel te houden. De gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijk schreven per 1 januari 2017 een nieuwe aanbesteding uit. ZONL deed niet mee in de nieuwe aanbesteding en vroeg ontslag aan voor haar werknemers.

Door: Redactie Nationale Zorggids