Normal_kinderarts_arts_huisarts_controle

In Friesland is het plan geopperd om verpleegkundigen meer taken te laten uitvoeren die artsen op het consultatiebureau nu nog verzorgen. Dit zou er voor moeten zorgen dat het tekort aan jeugdartsen niet voor problemen gaat zorgen. Daar is wel extra scholing voor de verpleegkundigen voor nodig. Dit meldt Leeuwarder Courant.

GGD Friesland ziet mogelijkheden in het plan dat bedacht is door onderzoeker Aris van Veldhuisen. Volgens GGD-directrice Margreet de Graaf is het tekort aan artsen nu al voelbaar. Door de taken te verschuiven zou mogelijk hoofd geboden kunnen worden aan de problemen met bezetting die daardoor ontstaan. Bovendien wil de GGD de contactmomenten flexibiliseren. Nu worden ouders vaker opgeroepen dan zij zelf nodig achten.

Van Veldhuisen zegt dat er extra scholing nodig is om de verpleegkundigen op een consultatiebureau de taken van de arts te laten uitvoeren. Wanneer een verpleegkundige onzeker is en ouders doorverwijst naar een arts, is dat duurder dan direct een gesprek bij de arts. Met de extra scholing achter de rug zouden verpleegkundigen in staat zijn om de drie standaard artsencontactmomenten onder hun hoede te nemen.

De plannen voor het doorschuiven van taken worden in november voorgesteld. Het besluit wordt genomen door Friese wethouders, zijnde bestuursleden van de Veiligheidsregio.

Door: Redactie Nationale Zorggids