Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Negen procent van de volwassen Amsterdammers geeft mantelzorg aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis. In totaal zijn er ongeveer 57.000 Amsterdamse mantelzorgers. Van de Amsterdamse mantelzorgers voelt 17 procent zich zwaar- of overbelast. Dit blijkt uit de factsheet ‘Mantelzorg in beeld’ van de GGD Amsterdam, zo meldt de gemeente Amsterdam. 

Wethouder Eric van der Burg (Zorg): “Overbelasting speelt vooral bij mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg verlenen, in huis wonen bij de zorgvrager en/of mantelzorg geven aan hun kind(eren). Zij doen hun uiterste best om hun eigen leven en mantelzorg voor een naaste te combineren. Dat is hard werken.”

Van alle volwassen mantelzorgers gebruikt 8 procent het ondersteuningsaanbod van de gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager maken meer gebruik van dit aanbod dan andere mantelzorgers. Verder blijkt dat 11 procent van de 65-plussers mantelzorg ontvangt, terwijl dat geldt voor een derde van de 85-plussers. Dat komt voornamelijk doordat 85-plussers vaker beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden dan 65- t/m 84-jarigen.

Jonge mantelzorgers

Twaalf procent van de 10-jarigen uit Amsterdam groeit op in een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch zieke ouder. Dit betekent niet per definitie dat deze kinderen zorgtaken verrichten, maar zij worden wel gerekend tot de jonge mantelzorgers. Zij hebben mogelijk zorgen over de thuissituatie, krijgen zelf minder zorg en aandacht en/of zorgen (mede) voor dit zieke gezinslid. Het totaal aantal jonge mantelzorgers van 10 jaar oud ligt waarschijnlijk hoger, omdat bij het onderzoek niet is gevraagd naar andere familieleden zoals broers, zussen, en/of inwonende gezinsleden die een ziekte en/of beperking hebben. Circa één op de vijf jongeren uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit Amsterdam heeft een gezinslid met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte, een lichamelijke beperking of handicap. Van deze jonge mantelzorgers ervaart een derde hierdoor problemen.

Campagne van start ‘Mantelzorg: Iets heel normaals, iets heel bijzonders’

Half mei start de gemeente met een nieuwe publiekscampagne om bewustzijn te creëren over mantelzorg en waardering uit te spreken richting mantelzorgers. De kern van de campagne is een zogenoemde human truth: als je om iemand geeft, dan neem je de zorg voor iemand op je. Dat vinden we heel normaal. Terwijl als je je realiseert wat deze zorg betekent, dan is het iets heel bijzonders. In de diverse online en offline communicatiemiddelen verwijst de gemeente naar de eigen website voor meer informatie en een overzicht van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.

Door: Redactie Nationale Zorggids