Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Studenten die zich willen inschrijven voor de studie verpleegkunde voor 2019-2020, hoeven zich niet langer zorgen te maken over de instroomlimiet die dit jaar nog geldt. De zogenoemde numerus fixus of loting wordt in dat schooljaar niet langer gehanteerd. De loting voor het jaar 2018-2019 is volgens het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) nodig om te kwaliteit van de studie te waarborgen. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Maar liefst tien van de zeventien hogescholen hanteren dit jaar nog de numerus fixus. Hierdoor kan niet iedereen die zich inschrijft voor de studie ook daadwerkelijk aan de slag. Het behoud van de kwaliteit was volgens LOOV daar reden toe. Alleen Hanze Hogeschool in Groningen blijft ook in 2019-2020 gebruik maken van de numerus fixus voor de voltijd studie verpleegkunde. Zij zullen de instroom van nieuwe studenten stapsgewijs verhogen in samenspraak met het werkveld. Echter vraagt het werkveld al langere tijd om meer geschoold personeel, wat gerealiseerd wordt door meer studenten op te leiden tot verpleegkundigen.

Personeelstekort is maatschappelijk probleem

“Alleen samen met de Nederlandse zorginstellingen kunnen we deze gigantische maatschappelijke opdracht het hoofd bieden”, aldus Hans Aerts, voorzitter van LOOV. “De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken.” Volgens Aerts is het stoppen van de numerus fixus een goede manier om maximale toeloop van studenten te faciliteren. Daarbij is ook aandacht voor zij-instromers die in de zorg aan het werk willen.

De zorg kampt al langere tijd met een personeelstekort. Vooral in de ouderenzorg is het tekort nijpend, nu steeds meer afgestudeerde verpleegkundigen kiezen voor een baan in het ziekenhuis. Daarom gaan de zeventien hogescholen die verpleegkunde aanbieden samenwerken om het imago van de zorg te verbeteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids