Normal_normal_rontgen_scan_ziekenhuis_dokter

In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. De helft van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Dat er zoveel bedrijfsongevallen plaatsvinden in de zorg, komt deels omdat er veel werknemers in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Samen met de industrie en handel biedt de zorg werk aan bijna de helft van de werknemers.

In 2017 vonden 93.000 arbeidsongevallen plaats met vier of meer dagen verzuim tot gevolg. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden: in 2015 waren dat er 73.000. Dat ligt er niet alleen aan dat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen, maar vooral aan het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent).

Jaarlijks leiden ongeveer 20.000 arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. In drie kwart van deze gevallen is het meest ernstige letsel een botbreuk, ontwrichting, verstuiking of verrekking, wond of ander oppervlakkig letsel.  

Door: Redactie Nationale Zorggids