Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep

Wetenschappelijke toetsing in de zorg van de Aanpak Organisatieklimaat (AOK) heeft aangetoond dat een gezond organisatieklimaat in zorgorganisaties een lager verzuim en gezondere medewerkers oplevert. De AOK brengt de dialoog over gezond en veilig werken in een zorgorganisatie op gang en is ontwikkeld door ledencollectief IZZ voor mensen in de zorg in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit meldt IZZ.

De afgelopen periode werd de effectiviteit van deze aanpak in tien zorgorganisaties getoetst. Hieraan namen 220 zorgteams en 3.600 zorgmedewerkers deel. Het organisatieklimaat in de teams die volgens deze aanpak hebben gewerkt, is aantoonbaar verbeterd, ook op de langere termijn.

Uitkomsten van het onderzoek

De medewerkers uit de teams die deelnamen aan de AOK voelen zich lichamelijk en emotioneel minder uitgeput. Het werkgerelateerd zorggebruik ligt in de deelnemende teams uiteindelijk bijna 43 procent lager voor geestelijke klachten en ruim 63 procent voor lichamelijke klachten, ten opzichte van de controleteams.

Het (zelfgerapporteerde) verzuim in de AOK-teams ligt direct na afloop 41 procent lager dan in de andere teams. Een halfjaar na de uitvoering is dat verschil zelfs opgelopen tot ruim 68 procent in vergelijking met de controle teams. Ook ligt het deel van het verzuim dat werkgerelateerd is 34 procent lager in vergelijking met de controleteams.

Gezond en veilig gedrag

Teams die de AOK hebben uitgevoerd, gedragen zich gezonder en veiliger dan de controleteams. De dialoog leidt ertoe dat teams met elkaar in gesprek gaan over de huidige normen over gezond werken in het team. Deze teams vertonen dan ook meer gezond en veilig gedrag dat niet per se is vastgelegd in regels of procedures, maar wel bijdraagt aan een gezondere werkomgeving. Bovendien beoordelen de teamleiders van de AOK-teams de kwaliteit van de geleverde zorg een halfjaar na afloop hoger dan de teamleiders van de teams die de aanpak niet hebben uitgevoerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids