Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186.000. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog. Dit meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van lopend onderzoek. Eind 2017 werkten ruim 186.000 geregistreerde verpleegkundigen in een beroep binnen of buiten de zorg. Dat zijn er ruim 12.000, of 7 procent, meer dan in 2014. Binnen de zorg werkten eind 2017 ruim 171.000 verpleegkundigen, bijna 6 procent meer dan drie jaar eerder. Dit meldt CBS.

Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7.700. De ziekenhuizen kenden een groei van 3.000 verpleegkundigen. Bij de instellingen voor ggz en gehandicaptenzorg nam het aantal verpleegkundigen juist af, met respectievelijk ruim 7 procent en bijna 5 procent. Tussen 2015 en 2017 daalde het aantal bedden in de ggz van 16.700 naar 15.500.

Toenemende vergrijzing, vooral onder mannen

Zo’n 48.000 verpleegkundigen, ruim 1 op de 4 werkzame verpleegkundigen, zijn 55 jaar of ouder. Dat zijn bijna 10.000 werkzame 55-plussers meer dan in 2014. De ggz en gehandicaptenzorg zijn het meest vergrijsd: 1 op de 3 verpleegkundigen in deze instellingen was in 2017 ouder dan 55 jaar. In de ggz werken ook relatief veel mannen, 30 procent tegen 14 procent gemiddeld in de verpleegkunde. Van de mannelijke verpleegkundigen is bijna 40 procent 55 jaar of ouder, van de vrouwen 24 procent.

Werkdruk onder verpleegkundigen bovengemiddeld

De ervaren werkdruk lag in 2018 onder zowel hbo- als mbo-verpleegkundigen hoger dan gemiddeld onder alle werknemers. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die CBS en TNO samen uitvoeren. Verpleegkundigen geven vooral vaker aan heel veel te moeten werken en extra hard te moeten werken. Hbo’ers hebben daar vaker last van dan mbo’ers. Verpleegkundigen zeggen ook vaker dan alle werknemers dat zij erg snel moeten werken. Sinds 2014 is de ervaren werkdruk onder hbo-verpleegkundigen toegenomen, voor alle aspecten van de werkdruk. Voor verpleegkundigen op mbo-niveau is zo’n toename niet te zien.

Door: Nationale Zorggids