Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

In reactie op het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA geeft Nefemed aan dat transparantie over de samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals wenselijk is. Het wetsvoorstel zelf waarin een vergaande transparantie wordt voorgesteld, is volgens Nefemed echter nogal voorbarig: binnen enkele weken zal het transparantieregister en de naleving daarop door de Inspectie IGJ worden geëvalueerd. Dit meldt Nefemed, belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen en medische technologie.

Eind april is de PvdA een internetconsultatie gestart voor een initiatiefwetsvoorstel dat er op gericht is om alle financiële relaties tussen industrie en medische beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen zichtbaar te maken. Nefemed ondersteunt dit streven naar transparantie over de samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals. "Patiënten moeten er altijd vanuit kunnen gaan dat hun behandelaar enkel gericht is op hun medisch belang en niet op het eigen financiële belang."

Evaluatie Transparantieregister

In het Transparantieregister Zorg melden fabrikanten sinds 2018 welke samenwerking die zij afsluiten met zorgprofessionals en de bedragen die daarbij zijn overeengekomen. De evaluatie van dit Transparantieregister wordt de komende weken verwacht. Het is volgens Nefemed dan ook beter eerst die evaluatie af te wachten en aan de hand daarvan een eventuele regeling op te stellen in plaats van nu al wettelijke regelingen te formuleren.  

Wederkerigheid 

Momenteel hoeven alleen bedrijven een samenwerking met een arts of verpleegkundige te melden bij het Transparantieregister. Voor een goede wederkerige naleving van de GMH zou het goed zijn wanneer ook de professionals vormen van samenwerking  moeten registreren, zodat de zorgprofessional zich meer bewust is van de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking met bedrijven, besluit Nefemed. 

Door: Nationale Zorggids