Normal_dokter_arts

Het Capaciteitsorgaan dringt aan op het afleveren van meer hbo-verpleegkundigen en universitair geschoolde geneeskundestudenten. Zorgopleidingen moeten onder andere fors meer huisartsen, jeugdartsen en specialisten ouderengeneeskunde afleveren om de almaar toenemende tekorten te kunnen opvangen. Dit meldt Skipr. 

De openstaande vacatures voor jeugdartsen worden het minst vaak vervuld, ziet het Capaciteitsorgaan. Veel jeugdartsen gaan met pensioen en de nieuwe lading artsen kan dit gat niet opvullen. Ook zijn er flink meer huisartsen nodig. Hun takenpakket is veranderd, veel huisartsen naderen de pensioengerechtigde leeftijd en er zijn meer jonge artsen die slechts parttime willen werken. Waar voorheen een instroom van 750 werd geadviseerd, is dat nu opgehoogd naar minimaal 822 en maximaal 935 artsen in opleiding.

Personeelstekort in ggz

Ook in de geestelijke gezondheidszorg zijn de problemen groot. In 2018 zag het Capaciteitsorgaan al dat er meer ggz-verpleegkundigen, klinisch psychologen en gz-psychologen nodig waren. De opleidingen hebben de benodigde instroom echter niet kunnen behalen. Volgens het orgaan zijn er extra maatregelen nodig om de instroom voldoende te verhogen.

Vergrijzing vraagt om meer specialisten ouderengeneeskunde

Even groot is de noodzaak tot meer personeel in de ouderengeneeskunde. Er komen in Nederland steeds meer 65-plussers en 80-plussers bij, waar een groeiende groep hulpbehoevenden met complexe problemen uit voortvloeit. Daarom zijn er dringen extra specialisten ouderengeneeskunde nodig. Het advies voor instroom is daarom opgehoogd van 186 naar 260 artsen in opleiding per jaar.

Flinke instroom verpleegkundigen nodig

Opvallend is het advies voor verpleegkundige zorg. Nederland kent een groot tekort aan kinderverpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, SEH-verpleegkundigen, operatieassistenten en IC-verpleegkundigen en de opleidingen kunnen de behoefte nauwelijks bijbenen. Daarom is het instroomadvies met 63 procent verhoogd ten opzichte van 2016.

Door: Nationale Zorggids