Artsen willen dat het zorgstelsel flink op de schop gaat

De zorg moet simpeler. Zonder veel bureaucratie, met minder marktwerking en strakker door de overheid geleid. Daarvoor pleit een groep artsen die een manifest heeft opgesteld waarin de volksvertegenwoordiging wordt opgeroepen het roer om te gooien. Ze worden naar eigen zeggen gesteund door ruim duizend collega’s.

Volgens de hoogleraren, longartsen, urologen en huisartsen heeft de coronacrisis "de problemen waarmee de gezondheidszorg al jaren te kampen heeft nog pijnlijker zichtbaar" gemaakt. Het gaat onder andere om het tekort aan personeel, een gebrek aan regie, te veel bureaucratie en het verlenen van onnodige zorg. Dat moet volgens hen anders.

"In het huidige zorgstelsel is vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wanneer de regie voert", schrijven de artsen. "Er wordt te veel overgelaten aan de markt, aan lagere overheden als gemeenten en het 'veld.’" Ook zien zij dat "de principes van marktwerking en concurrentie" een goede zorg in de weg staan.

De artsen roepen volksvertegenwoordigers op zich "concreet uit te spreken, hoe u denkt de schaarste in de zorg te verdelen en hoe u de regie hierover in handen wilt nemen". Ook willen ze dat de overheid niet wegloopt voor grote preventieve maatregelen zoals "het stoppen van tabaksgebruik, het instellen van de suikertax, van mentale weerbaarheid- en beweegprogramma’s, en het aanpakken van luchtverontreiniging".

In het manifest nodigen de artsen Eerste en Tweede Kamerleden uit om met hen rondetafelgesprekken te voeren. "Zodat u direct van de werkvloer hoort welke problemen nu opgelost moeten en ook kunnen worden."

Door: ANP