Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Eind 2018 zijn er afspraken gemaakt om een einde te maken aan de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging. Voor 1 januari 2020 hadden aanbieders die dat nog niet deden een andere manier van het registeren van de verleende zorg moeten hebben, maar uit een nieuw rapport blijkt dat nog 25 procent van de wijkverpleegkundigen moet registeren wat ze iedere vijf minuten hebben gedaan. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid stelt dat er nog wat stappen genomen moeten worden om van de 5-minutenregistratie af te komen. Dit meldt Skipr.

Volgens De Jonge is de administratieplicht een doorn in het oog voor wijkverpleegkundigen. Het is tijdrovend, onnodig, vermindert het werkplezier en verbruikt tijd dat gebruikt kan worden voor het verzorgen van de cliënt. “Het is zaak over te stappen naar vertrouwen op professionaliteit van de wijkverpleegkundige in plaats van vertrouwen op registraties”, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar knelpunten

De minister heeft kenniscentrum Vilans de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar knelpunten binnen organisaties die nog steeds met de 5-minutenregistratie werken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, komt De Jonge met een op maat gemaakt ondersteuningsaanbod. Dit aanbod kan door organisaties gebruikt worden die de tijdsregistratie willen wegwerken.

Nieuwe bekostiging

In 2022 wordt er ook geëxperimenteerd met een nieuwe bekostigingsvorm van de wijkverpleging in de hoop dat dit mede hierdoor de vijf-minutenregistratie verdwijnt. In de tussentijd hoopt De Jonge van harte dat zorgorganisaties zo snel mogelijk overstappen op een andere manier van registreren.

Door: Nationale Zorggids