Normal_tuchtcollege_stethoscoop

Het Regionaal Tuchtcollege heeft een arbo-verpleegkundige op de vingers getikt voor het versturen van een onprofessioneel Whatsapp-bericht over een uitgevallen werknemer, ofwel haar cliënte. De ziek uitgevallen vrouw zag dit bericht op de telefoon van de verpleegkundige, toen bleek dat het mobieltje niet beveiligd was. Dit meldt Nursing.

De cliënte spreekt de verpleegkundige aan op het appje, maar die kan zich op haar beurt maar slecht verdedigen. De vrouw die door hoge werkdruk thuiszit, zegt zich aangevallen te voelen. In het dossier is later terug te lezen dat ook de verpleegkundige inzag dat het een slecht gesprek was. “Alles wat maar fout kon gaan, ging fout met dit gesprek.”

Excuses en melding

Nog diezelfde dag zoekt de arbo-verpleegkundige contact met de vrouw. Ze wil haar excuses aanbieden. Ook maakt ze een melding hierover bij de bedrijfsarts en de werkgever van haar cliënte. Het probleem wordt opgelost door het dossier af te geven aan een andere verpleegkundige. Maar hiermee is de kous nog niet af.

Onprofessioneel gedrag

De arbo-deskundige wordt aangeklaagd voor het appje en het confronterende gesprek dat volgde.
Volgens het Tuchtcollege gedroeg de arbo-deskundige zich niet professioneel en deed ze onvoldoende haar best om in het daaropvolgende gesprek het probleem op te lossen. Het doet er niet toe dat de cliënte onterecht op haar telefoon keek. Daarom krijgt de verpleegkundige een waarschuwing, de minst zware maatregel die een tuchtrechter kan opleggen.

Door: Nationale Zorggids