Normal_geweld_agressie

Vakbond FNV vindt dat het ministerie van Volksgezondheid de subsidies die vrijkomen voor aanpak van agressie en geweld in de zorg, vooral moet inzetten om interne agressie aan te pakken. De nadruk ligt volgens de vakbond nu vooral op weerbaarheidstrainingen en voorlichting van medewerkers, maar de werkgever speelt ook een grote rol en moet interne agressie aanpakken. Dit meldt FNV. 

“Dat de maatschappij verhardt en er steeds agressiever op zorgmedewerkers wordt gereageerd, keur ik absoluut af, maar helaas een trend die we al jaren zien. Dat 26 procent van de medewerkers echter ook intimidatie en agressie van leidinggevenden of collega’s ervaart, daar ben ik erg van geschrokken. En vooral in een sector waar het personeelstekort en de werkdruk al zo hoog zijn en mensen aan het eind van hun latijn zijn”, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

Subsidie voor pilots en projecten

Het ministerie van Volksgezondheid stelt projectsubsidies beschikbaar om pilots en projecten in negen verschillende branches op te zetten met een maximum van 150 euro per branche. “Dit is echt een steuntje in de rug van de branches. Een sector kan zelf meer doen, wat volgens mij ook wel nodig is, gezien de dramatische cijfers en de impact hiervan op de uitstroom van medewerkers. Er moet met dit minimale bedrag goed gekeken worden naar waar echt de meeste behoefte aan is in een specifieke branche”, aldus Merlijn.

Fysiek geweld

“Waar in de ziekenhuizen en universitair medische centra vooral interne intimidatie moet worden aangepakt, geldt voor de ambulances juist een zorgbrede aanpak. Daar hebben ze vooral te maken met fysiek geweld van patiënten en omstanders. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Als vertegenwoordiger van de grootste groep werknemers in de hele sector zorg en welzijn, denken wij vanuit de FNV heel graag mee over deze verbeterplannen.”

Door: Nationale Zorggids