Rode Kruis schaalt noodhulpverlening op

Het Rode Kruis gaat de noodhulpverlening in Nederland opschalen. De hulporganisatie wordt de laatste weken steeds vaker gevraagd om te helpen. Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: “We verwachten dat mensen en organisaties de komende maanden een groot beroep op onze hulpverlening zullen gaan doen. Duizenden vrijwilligers in het land maken het nu al mogelijk dat wij helpen. Daarnaast hebben we de komende tijd ook dringend extra mensen nodig.” Dat meldt het Rode Kruis.

De behoefte aan noodhulp is volgens het Rode Kruis toegenomen in deze vierde coronagolf. Organisaties vragen steeds vaker om ondersteuning op de vaccinatiestraten, bij begeleid vervoer en in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ook stapelen problemen rondom gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich op, terwijl de meest kwetsbare mensen geen beroep kunnen doen op hulp vanuit de overheid of andere instanties voor voedsel of hygiëneproducten, psychosociale ondersteuning of onderdak.

Opschalen noodhulpverlening vluchtelingen in Nederland

Naast de corona-hulpverlening ondersteunt het Rode Kruis momenteel ook het Centraal Orgaan Asielzoekers bij de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Het Rode Kruis doet dit om de deze opvang op een acceptabel niveau te houden: humaan en met aandacht voor essentiële basisbehoeften.  

Extra vrijwilligers nodig in Noord- en Oost-Nederland

Door de toename van de hulpvraag neemt het beroep op vrijwilligers toe. Vooral in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland Gelderland en Overijssel. Een speciale opleiding is niet nodig, benadrukt Van Schaik. “Belangrijker is dat mensen bereid zijn om een korte onlinetraining te doen van een paar uur en dat ze snel inzetbaar zijn om de ergste noden te helpen verlichten.”

Problemen stapelen zich op

De behoefte aan extra vrijwilligers komt volgens Van Schaik omdat de problemen zich opstapelen. “Veel mensen die tijdens de eerste lockdown thuis zaten, zijn weer aan het werk. Door de coronacrisis in combinatie met een crisis in de opvang van asielzoekers komen we handen tekort. Onze vrijwilligers draaien vaak extra diensten. Maar we willen voorkomen dat onze mensen uitgeput raken.”

Mensen kunnen zich opgeven als vrijwilliger bij het Rode Kruis via www.rodekruis.nl/aanmelden.

Door: Nationale Zorggids