Parnassia Groep benoemt Elnathan Prins tot lid RvB voor portefeuille zorg

De Raad van Commissarissen van Parnassia Groep heeft Elnathan Prinsen benoemd als lid raad van bestuur voor de portefeuille zorg. Elnathan Prinsen volgt hiermee Marc Blom op die per 1 juni 2022 aftreedt. Dit meldt Parnassia Groep. 

De raad van bestuur is verheugd dat Elnathan Prinsen per 15 juni 2022 de functie van lid raad van bestuur, met portefeuille zorg, gaat vervullen. Elnathan Prinsen is momenteel psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Daarvoor heeft hij leiding gegeven aan de acute keten van de Dimence Groep en had hij zitting in de VWS taskforce 'de juiste zorg op de juiste plek'. 

Parnassia Groep denkt dat Prinsen met zijn innovatieve kracht en gedrevenheid voor collega's en cliënten een toegevoegde waarde is als lid van de raad van bestuur. Hij kan mede leidinggeven aan de uitdagingen waar ggz-organisatie voor staat.

Vertrek Marc Blom

Marc Blom treedt per 1 juni 2022 terug als lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep. In maart 2017 startte Marc als lid van de raad van bestuur met de portefeuille zorg. De afgelopen jaren heeft hij deze functie met grote inzet vervuld binnen de groep en als vertegenwoordiger in veel inhoudelijke dossiers binnen de Nederlandse ggz. Op diverse manieren heeft Marc Blom een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg, aldus Parnassia.

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur vanaf 15 juni 2022 uit Stephan Valk, Elnathan Prinsen en Sjoerd van Breda.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Parnassia Groep