Rijndam Revalidatie geeft vluchtelingen met medische achtergrond een baan

In Nederland komen vluchtelingen met ervaring in de zorg nauwelijks aan een baan binnen deze sector ondanks de grote personeelstekorten. Rijndam wil statushouders met een medische achtergrond graag de kans geven om aan de slag te gaan. In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland benaderen zij gevluchte zorgprofessionals die graag weer in hun vak willen werken. Het revalidatiecentrum heeft inmiddels twee personen een jaarcontract gegeven als verpleegassistent. Dat meldt Rijndam Revalidatie. 

Drie jaar geleden vluchtte de 32-jarige Ahmad samen met zijn familie uit Syrië naar Nederland. "Daarvoor werkte ik ruim 8 jaar als traumachirurg in verschillende ziekenhuizen in Damascus", vertelt Ahmad. "In diensten van 36 uur behandelde ik veel oorlogsslachtoffers met gecompliceerde verwondingen." Eenmaal in Nederland wilde Ahmed niets liever dan ook hier in de zorg werken. Dit bleek een lange, ingewikkelde weg vol procedures.

BIG-registratie

Probleem voor de inzetbaarheid is dat buitenlandse artsen geen BIG-registratie hebben, een register waarin elke arts in Nederland moet zijn opgenomen. Hiervoor moet Ahmad bijscholing volgen en meerdere toetsen van bekwaamheid over zijn medische kennis en de Nederlandse taal afleggen. Ahmad: "Ondertussen wilde ik niets liever dan tijdens dit traject al in de zorg werken. In welke functie maakte mij helemaal niet uit." Hij stuurde tevergeefs mails aan allerlei medische instellingen en ziekenhuizen, hij ontving alleen maar afwijzingen.

Geef gevluchte zorgprofessionals een kans

Alina de Groot, verpleegkundig manager bij Rijndam, erkent het probleem. "De zorgsector schreeuwt om personeel. Toch komen hoogopgeleide statushouders met ervaring in de zorg nauwelijks aan de bak. Een verspilling van kennis en talent." Zij nam daarom het initiatief om contact op te nemen met VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie ging graag de samenwerking aan en stelde hen de gegevens van gevluchte zorgprofessionals beschikbaar die hiermee instemden en graag weer in hun vak wilden werken.

"Ik ben heel blij met de inzet van Ahmad", vertelt Alina. "Over een half jaar, als hij zijn master en alle bekwaamheidstoetsen heeft afgerond, heeft hij zijn BIG-registratie. We kunnen Ahmad binnenkort ook een meer passende functie en een stage bij onze artsen aanbieden." Rijndam hoopt hiermee een voorbeeld te zijn voor andere zorginstellingen, waardoor meer vluchtelingen met een medische achtergrond een kans krijgen.

Zelf verantwoordelijk

"Gevluchte zorgprofessionals zijn in Nederland zelf verantwoordelijk voor het traject op weg naar hun BIG-registratie en een baan in de zorg", vertelt Mirjam van Vliet van VluchtelingenWerk Nederland. Veel haken af in dit ingewikkelde traject, dat jaren in beslag kan nemen. We zijn dan ook heel blij met het initiatief van Rijndam om statushouders een kans te geven om in de zorg te werken. Ook Ahmad is dankbaar en beseft dat hij in Nederland weer onderaan moet beginnen: "Het is een begin en geeft weer kansen. Rijndam helpt mij met mijn BIG-registratie, ik leer hoe het zorgsysteem hier werkt en ik oefen de Nederlandse taal iedere dag in de praktijk. Ik ben op de goede weg om in de toekomst weer als arts werkzaam te zijn."

Door: Nationale Zorggids