Ruimte voor verbetering bij behandeling psoriasis of eczeem door huisarts

De behandeling van patiënten met psoriasis of eczeem kan worden geoptimaliseerd door tijdig de juiste (genees)middelen in te zetten. Uit onderzoek van het Nivel en het Zorginstituut blijkt dat maar bij  50-63 procent van de patiënten een crème of zalf zonder geneesmiddel (indifferent middel) wordt voorgeschreven, terwijl dit de aanbevolen basisbehandeling is. Ook werd er minder vaak dan zou moeten een dermatocorticosteroid voorgeschreven bij eczeem of psoriasis. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’. Dat meldt Nivel. 

Patiënten met constitutioneel eczeem of psoriasis worden niet altijd adequaat behandeld in de eerste lijn. Dit kwam naar voren tijdens de screeningsfase van de Zinnige Zorg trajecten over huidziekten van het Zorginstituut Nederland. Uit het vervolgonderzoek blijkt nu dat (genees)middelen niet of pas laat worden ingezet, of dat de middelen niet sterk genoeg zijn. Daardoor moeten patiënten vaak langer smeren, wat ertoe kan leiden dat patiënten “smeermoe” raken en de therapietrouw afneemt. Als de middelen op de juiste wijze worden ingezet, volgens de NHG-standaarden ‘eczeem’ en ‘psoriasis’, vormen deze juist de basis voor een gepaste stepped care-behandeling van de huidaandoeningen.

Zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze middelen te weinig ingezet

Een derde tot de helft van de patiënten met psoriasis of constitutioneel eczeem krijgt geen indifferent middel (een dermatologisch product, zoals een zalf, zonder geneesmiddel) voorgeschreven, hoewel dit volgens de richtlijn de aanbevolen behandeling is. Bij patiënten met ernstigere vormen van eczeem en psoriasis is daarnaast vaak een medicamenteuze behandeling nodig in de vorm van dermacorticosteroiden. De richtlijnen adviseren om pas door te verwijzen naar de specialist als de behandeling met deze medicatie onvoldoende effect oplevert. Uit de analyses bleek echter dat 18-31procent van de patiënten wel werden doorverwezen zonder dermacorticosteroiden te gebruiken. Daarnaast blijkt dat lang niet altijd de juiste klassen dermacorticosteroiden worden ingezet en de stepped care-aanpak wordt gevolgd.

Zorginstituut presenteert verbeterdoelen voor zorgpartijen

Dit onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase van het project Zinnige Zorg voor mensen met eczeem en psoriasis. Mede op basis van deze uitkomsten zijn in het ‘Verbetersignalement’  van het Zorginstituut ‘verbeterafspraken’ opgenomen om patiënten in de eerste lijn effectiever te kunnen behandelen en niet onnodig naar de tweede lijn te verwijzen. De volgende stap in het Zinnige Zorg-traject is de implementatiefase. Hierin wordt de voorgestelde verbetering in de zorg gerealiseerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgpartijen zelf.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/ruimte-voor-verbetering-bij-behandeling-psoriasis-eczeem-door-huisarts, geraadpleegd op 18-08-2022