Normal_african-american-female-student-talking-to-profess-2022-11-09-03-48-16-utc__1_

Na hevig onderzoek heeft de Universiteit Maastricht besloten om een ontslagprocedure te starten tegen een hoogleraar. De man die les geeft in de faculteit Health, Medicine and Life Sciences was in het najaar van 2022 al op non-actief gezet. Dit meldt Skipr.

Uit het onafhankelijke onderzoek blijkt dat de man seksueel ongewenst gedrag vertoonde. Decaan Annemie Schols van dezelfde faculteit had opdracht gegeven voor het onderzoek. Uiteindelijk kwamen er vijf meldingen binnen van promovendi en studenten over het ongewenste gedrag.

Afscheid genomen

“Gezien aard en omvang van de meldingen rond zijn gedrag hebben we besloten zijn leerstoel niet te continueren”, zei een woordvoerder van de UM. “De man heeft sinds het najaar van 2022 geen onderwijstaken meer en is niet meer in de faculteit geweest.”

Door: Nationale Zorggids