Vrouwelijke medewerker Spaarne Gasthuis niet gediscrimineerd met lager salaris

Het Spaarne Gasthuis discrimineerde niet toen het een vrouwelijke medewerker een lager salaris gaf dan een mannelijke medewerker die hetzelfde werk uitvoerde. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het ziekenhuis voldoende heeft onderbouwd waarom zij minder geld kreeg dan haar mannelijke collega. De man was nog niet in dienst bij het ziekenhuis en zij wel, waardoor voor hem andere salarisregels golden. Dit meldt Skipr. 

De vrouw is van mening dat het ziekenhuis discrimineerde op grond van geslacht, door haar mannelijke collega een hoger salaris te geven. Zij zat in FWG 55 drie treden lager dan hij, ondanks het afronden van dezelfde opleiding en gelijkwaardige werkervaring. De klaagster ging bij indiensttreding voor drie maanden aan de slag als onderzoeksverpleegkundige (FWG-schaal 45, trede 12) en solliciteerde daarna op de functie van functioneel applicatiespecialist. Hierbij werd ze uiteindelijk ingedeeld in trede 4 van FWG-schaal 55. Haar mannelijke collega die een jaar eerder bij het Spaarne Gasthuis in dienst kwam als functioneel applicatiespecialist zat in dezelfde schaal, maar op trede 7.

Bevorderingsregels intern doorstromen

Het verschil in beloning ligt aan het verschil tussen interne en externe instroom. Op haar waren de bevorderingsregels van toepassing en op haar collega niet. “Als de vrouw op dezelfde manier was ingestroomd als haar collega, zou zij ook zijn ingeschaald in FWG 55, trede 7”, zegt het College voor de Rechten van de Mens. Er is dus niet gediscrimineerd op grond van geslacht.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky