Normal_elderly-woman-having-private-home-care-with-social-2022-06-21-17-52-10-utc

De zorgvraag blijft toenemen, terwijl het aanbod achterblijft. Huisartsen en zorgverleners staan onder steeds meer druk en de wachtlijsten worden telkens langer. Bij Huisartsenpraktijk Mariahoeve in Den Haag zagen ze ook de werkdruk toenemen. Vorig jaar zomer wilden ze hier een einde maken, en veranderde vervolgens hun werkwijze. Toen was het niet de doktersassistent, maar de huisarts of verpleegkundig specialist die de telefoon opneemt. Het bleek succesvol: de patiënten zijn blij en de zorgverleners zijn minder gestrest. Dit meldt Menzis.

De nieuwe methode biedt verschillende voordelen. Wanneer een patiënt belt met een zorgvraag, wordt deze direct beantwoord. Hierdoor is er meer ruimte tijdens het spreekuur voor patiënten die fysieke zorg nodig hebben. Daarnaast wordt er tijd bespaard, doordat de huisarts en doktersassistent minder onderling hoeven te overleggen. Zo kan de doktersassistent meer verrichten in het eigen spreekuur, zoals bloedafnames en grotere administratieve taken.
 
“Sinds wij zelf de triage doen, komen alleen afspraken die echt nodig zijn op het spreekuur en zijn patiënten blij dat ze direct worden geholpen. De spreekuren zijn beter voorbereid en we gaan allemaal met een goed gevoel naar huis,” zegt huisart Thecla bij Arts en Zorg.
 
“Ik ben erg enthousiast over deze werkwijze. Huisartsen plannen patiënten in op ons spreekuur  zodat wij ze kort kunnen beoordelen. Hierdoor doe ik meer medische verrichtingen en dat vind ik erg leerzaam. Ook zijn de lijntjes korter. Hierdoor voelen we ons als team meer verbonden en is de samenwerking veel beter,” vertelt Esther, doktersassistent bij Arts en Zorg.

Doorontwikkelen

Door de financieringsafspraak tussen Arts en Zorg en Menzis kunnen organisaties zoals Mariahoeve dit soort veranderingen doorvoeren. Sinds 2017 werken Arts en Zorg en Menzis met een all-in tarief (populatiebekostiging) in combinatie met een shared savings/losses afspraak op de totale zorgkosten. 
 
Mirthe Smolenaers, accountmanager bij Arts en Zorg: “Dankzij deze afspraak bestaat er veel ruimte om te experimenteren en te werken aan een toekomstbestendige huisartsenpraktijk. Het anders inrichten van de praktijkvoering, zoals praktijk Mariahoeve heeft gedaan, zorgt voor tevreden patiënten en minder werkdruk. Heel belangrijk in tijden van een groeiend tekort aan medewerkers.” 
 
Door op deze manier te investeren in de zorg blijft deze toekomstbestendig. Netteke Ludwig, regiomanager bij Menzis: “Inmiddels leert ervaring namelijk dat deze manier van financieren niet leidt tot hogere zorgkosten, terwijl tegelijkertijd wel resultaten worden behaald op het gebied van patiëntgerichte zorg, innovatie en vernieuwing in de praktijkvoering”.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch