MBO Raad twijfelt over haalbaarheid van gratis zorgopleidingen

De MBO Raad twijfelt over de haalbaarheid van het gratis maken van de zorgopleidingen. Dit zal de samenleving veel geld kosten en volgens de raad is er niet zoiets als gratis geld. Daarnaast komt de keuzevrijheid van mbo-studenten hierdoor in het gedrang. En dat is voor de MBO Raad juist een belangrijk uitgangspunt. Door zorgopleidingen gratis te maken, zullen andere sectoren hier ook om vragen. Dit melden MBO Raad en Skipr. 

Het gratis maken van opleidingen zal de problemen niet oplossen, verwacht de MBO Raad. Jongeren en zij-instromers kiezen namelijk wél voor de zorg, dus nieuwe maatregelen moeten juist gelden voor bestaande medewerkers. “Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat werknemers ook langer in de zorg blijven, bijvoorbeeld door te werken aan betere arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden en andere creatieve oplossingen.” Wel is de MBO Raad voor het wegnemen van belemmeringen om te kiezen voor het mbo, waaronder de hoge schoolkosten.

Stageplekken

Als het aan de MBO Raad ligt is er bij zorginstellingen ook meer aandacht voor stageplekken en goede begeleiding aan stagiaires. Daar ligt nu namelijk ook verhoogd risico op uitval, gezien het gebrek aan plekken en juiste begeleiding.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky