Aantal zzp’ers in de zorg in 2022 weer toegenomen

In 2022 nam het aantal zelfstandigen in de zorg toe van 156.000 naar 178.000. Het aandeel zelfstandigen in de zorg komt hiermee uit op 15 procent. In de werkzame beroepsbevolking als geheel is dat 7 procent. Dit meldt CBS. 

Het aandeel zelfstandigen in de zorg en welzijn is nog altijd kleiner dan de totale werkzame beroepsbevolking (11 en 16 procent). Vorig jaar telde de zorg- en welzijnssector 1,6 miljoen medewerkers.

Huisartsen en gezondheidscentra werken relatief vaak met zzp’ers

De verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) was in 2022 de grootste branche met 463.000 medewerkers.Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg hadden vorig jaar 257.000 werkenden en de overige zorg en welzijn (tandartsenpraktijken, tandheelkundig specialisten, verloskundigen, fysiotherapeuten en andere paramedische praktijken) had 233.000 werkenden. In absolute zin werken in de laatste branche de meeste zzp’ers. Branches met relatief veel zelfstandigen waren de huisartsen en gezondheidscentra, gevolgd door overige zorg en welzijn en sociaal werk. Ruim de helft van de zelfstandigen bij huisartsen en gezondheidscentra waren zelfstandigen met personeel.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky