Normal_zwerver2

De medische zorg aan buitenlanders in asielzoekerscentra, in vreemdelingendetentie en aan illegalen op straat moet beter. Dat vindt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die een onderzoek instelde nadat artsen hadden gemeld dat de medische zorg aan asielzoekers onvoldoende was. Dat meldt de NOS.

Brenninkmeijer concludeert dat asielzoekers niet altijd terechtkunnen bij een huisarts of in het ziekenhuis. Het gaat met name fout met asielzoekers die op straat leven. Wanneer ze naar het ziekenhuis moeten, wordt naar een zorgverzekeringspas gevraagd terwijl asielzoekers geen verzekering hebben. Brenninkmeijer pleit daarom voor de invoering van een zorgpas voor asielzoekers.

In opvangcentra speelt een ander probleem. Na de zelfdoding van de Russische asielzoeker Dolmatov in het detentiecentrum van Rotterdam, die leidde tot veel ophef, is alles in deze centra erop gericht om gevallen zoals deze te voorkomen. Zo mogen asielzoekers geen eigen medicijnen hebben en moeten ze voor ieder aspirientje apart goedkeuring vragen. De ombudsman is van mening dat de overheid te veel in regels en procedures denkt. Hij pleit voor een menselijkere benadering. Medewerkers van opvangcentra moeten meer ruimte krijgen om situaties zelf in te schatten, vindt Brenninkmeijer.

De ombudsman dringt aan op een aantal verbeteringen. Zo zouden asielzoekers niet altijd meer geboeid moeten worden als ze naar het ziekenhuis moeten, want dat is vaak niet nodig. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet beter samenwerken met zorgverzekeraar Menzis, die verantwoordelijk is voor de medische zorg in asielzoekerscentra.

© Nationale Zorggids